priser-thyboroen

Priser ThyborønPriser Hvide SandePriser ThorsmindeMånedsstatistik

Priser Thyborøn

22-06-18

Priser i DKK
Art Sort Gnms. Max. Kilo
Brosme
9 17,15
17,20
62
Glashvarre
9 15,37
15,50
103
Havkat
1 14,45
17,38
670
Havkat
2 12,70
16,05
450
Havkat
9 11,87
28,00
96
Havtaske
1 36,83
37,48
90
Havtaske
2 36,98
37,92
191
Havtaske
3 34,23
34,72
270
Havtaske
4 32,83
33,84
178
Havtaske
5 16,11
16,60
31
Helleflynder
1 99,78
105,90
62
Helleflynder
2 74,03
101,80
41
Helleflynder
3 63,02
65,90
54
Helleflynder
4 60,43
66,50
35
Helleflynder
5 42,86
46,80
35
Hvilling
2 16,74
16,90
59
Ising
1 10,83
11,12
191
Ising
2 9,60
9,60
411
Ising
9 9,63
9,63
132
Krabbeklør
1 52,20
52,20
51
Krabbeklør
9 20,50
20,50
6
Kuller
1 19,13
24,30
3.483
Kuller
2 17,44
18,10
3.644
Kuller
3 11,83
12,24
1.396
Kulmule
0 29,50
33,48
5.225
Kulmule
1 29,21
32,20
5.785
Kulmule
2 25,84
32,34
6.137
Kulmule
3 17,09
19,45
348
Langer
1 16,93
16,99
414
Langer
2 16,07
17,79
798
Langer
3 13,95
14,01
581
Langer
9 11,76
12,00
49
Lyssej
2 38,09
40,10
244
Lyssej
3 36,26
37,19
350
Lyssej
4 24,71
24,83
38
Multe
3 44,30
44,30
22
Multe
4 44,71
48,12
112
Mørksej MSC
1 12,25
14,75
3.624
Mørksej MSC
2 12,14
16,69
2.659
Mørksej MSC
3 9,46
15,03
6.936
Mørksej MSC
4 6,60
8,00
7.388
Pighvar
0 112,80
112,80
6
Pighvar
1 80,04
86,90
29
Pighvar
2 64,10
64,10
8
Pighvar
3 68,06
68,70
251
Pighvar
4 47,00
47,00
3
Rødsp. MSC
1 23,73
24,03
5.983
Rødsp. MSC
2 20,91
23,00
9.219
Rødsp. MSC
3 20,24
21,97
4.995
Rødsp. MSC
4 18,94
19,80
5.006
Rødsp. MSC
9 14,10
14,10
39
Rødsp.
1 21,54
21,54
57
Rødtunger
1 36,56
45,02
189
Rødtunger
2 34,14
34,88
904
Rødtunger
3 31,40
31,63
694
Rødtunger
9 22,70
22,70
17
Skærising
1 24,12
28,90
141
Skærising
2 19,47
21,83
367
Skærising
3 11,00
11,00
92
Slethvar
1 69,33
73,70
129
Slethvar
2 38,58
39,30
46
Torsk
0 40,60
41,87
421
Torsk
1 42,09
44,10
1.515
Torsk
2 39,88
43,48
4.482
Torsk
3 35,87
38,54
2.713
Torsk
4 24,55
30,13
1.588
Torsk
5 15,85
17,53
1.650
Total     92.995 kg.
smileyrapport msc pefa